ISO

Objava gradnje i prodaja stanova

Kompanija „Eurozox“, prodaje stanove u objektima koje je sagradila u sopstvenom angažmanu, kao investitor i izvođač.


O preduzeću

Kompanija Eurozox je osnovana 2008. godine. Poslovanje obavljamo na lokaciji Spuž bb, Opština Danilovgrad.


Opširnije

Isporuka robe

Poseban kvalitet ponude kupcima, čini mogućnost razvoza robe sopstvenim vozilima na zahtijevanu adresu.

Kontaktirajte nas

Kontakti