Revizija i nadzor

Draško Bašović,
+382 68 001 087
drasko.basovic@eurozox.com
Popović Petar,
+382 68 019 011
petar.popovic@eurozox.com

U ponudi Eurozoxa su i usluge revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta. Dobijanjem licence (Licenca revidenta i stručnog nadzora br. UPI 072/7-47/2 od 08.03.2021. izdata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma) stekli su se uslovi da ponudimo investitorima predmetne usluge kroz naš stručni tim sastavljen od vrsnih inženjera arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i mašinstva. Ovim se Eurozox pozicionira kao privredno društvo u Crnoj Gori koje investitorima može kvalitetno ponuditi kompletnu uslugu "od ideje do realizacije". Nudimo: izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije, izgradnju objekta po sistemu "ključ u ruke", stručni nadzor nad izgradnjom objekta, sve uz podršku našeg prodajnog centra građevinskog materijala i pogona za izradu pločastog namještaja, sa uslugom opremanja enterijera.

Trenutno je u toku vršenje stručnog nadzora na objektima:

  • Objekat za preradu voća i proizvodnju sokova (kat. parcela 2122/1 KO Pažići, Danilovgrad);

  • Objekat kolektivnog stanovanja (UP 23, zona G, podzona G2, u zahvatu DUP-a Centar, Kolašin);

  • Stambeni objekat na kat. parceli 77/1 K.O. Motički Gaj I, Opština Žabljak u zahvatu PUP-a Opštine Žabljak;

  • Objekat mješovite namjene na urbanističkoj parceli UP 41, koju čini kat. parcela 2104/3 K.O. Žabljak I, u zahvatu DSL „Ivan Do“ Opština Žabljak;

  • Stambeni objekat - stanovanje male gustine na urbanističkoj parceli UP 286, Zona C u zahvatu DUP-a „Murtovina“ u Podgorici.

 

Naš tim za reviziju i nadzor:

Petar Popović

  • Dipl. Ing. Arh.

Draško Bašović

  • Spec. Sci. Građ.

Nermin Zejnelagić

  • Dipl. Ing. El.

Zoran Drobnjak

  • Dipl. Ing. Maš.